Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta pozwala dzieciom na poznanie własnego ciała poprzez proste ćwiczenia. Kolejnym ich etapem jest wykształcenie u dziecka orientacji w przestrzeni. Gdy dzieci opanują już te umiejętności przychodzi czas na ruch pozwalający na wytworzenie związku z drugim człowiekiem. Służą do tego ćwiczenia polegające na interakcji. Kolejne etapy ćwiczeń pozwalają na rozwinięcie współdziałania w grupie. Jednym z rodzajów ruchu wyróżnionym przez Weronikę Sherborne jest ruch kreatywny. Pozwala on na swobodą ekspresję dziecka.