Navigation

Latest Posts

    Muzykoterapia

    Muzyka pozwala na wszechstronną i wieloetapową stymulację rozwoju dziecka. Zajęcia z udziałem ruchu i śpiewu są wyrazem ekspresji muzycznej i stanowią element naturalnej ekspresji dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości z zakresu percepcji słuchowej, motoryki oraz orientacji przestrzenno-ruchowej. Uczą podporządkowania się zasadom, kształtowaniu osobowości dziecka i stymulacji jego rozwoju.

    W czasie zajęć w Klubie Malucha stosujemy metodę Batti Strauss. Polega ona na tworzeniu przez dzieci ilustracji do słuchanej w tym samym czasie muzyki klasycznej. Do zajęć tych wykorzystujemy muzykę Mozarta.