Zabawy swobodne

Zabawa jest główną aktywnością dziecka pomiędzy 1 a 3 rokiem życia. Czas spędzony na swobodnej aktywności dziecka jest niezwykle ważny dla kształtowania umiejętności społecznych maluchów. Pozwala też dzieciom na pewną dozę decyzyjności – same wybierają którą z zabawek chciałyby się teraz bawić i jaką sytuację zainscenizować. Czas poświęcony na takie zabawy pozwala dziecku na naukę samodzielnego organizowania sobie zajęcia. Dziecko nieograniczone sztywnymi wymogami co do zadania jakie wykonuje rozwija swoją ekspresję oraz twórcze myślenie. Obserwacja poczyniona w czasie takich zabaw staje się też inspiracją dla organizowanych zajęć dydaktycznych.