Program

Najszybszy i najbardziej intensywny rozwój człowieka ma miejsce w pierwszych latach życia pokazują to zarówno badania naukowe jak i doświadczenia praktyków. Ten stosunkowo krótki okres stanowi podstawę do dalszej edukacji. Dziecko właśnie wówczas, jeśli tylko ma odpowiednie do tego warunki, może zdobyć kolejne „cegiełki” wiedzy i umiejętności, doświadczając, odkrywając, pytając i dziwiąc się, uczy się myśleć, rozumieć i tworzyć. Jak je w tym wspierać? Po prostu „bawiąc, uczyć, ucząc, bawić”, bo dzieci najszybciej i najefektywniej uczą się przez zabawę. Razem z Wami chcemy stworzyć świat pełen radości, gdzie dzieci będą mogły swobodnie rozwijać swoje talenty, poznawać otaczający je świat oraz uczyć się samodzielności i zaradności.

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze dostosowane są do zainteresowań dzieci, pory roku, świąt i innych uroczystości.

kid2Dzieci w czasie pobytu w prywatnym żłobku w Katowicach i Mikołowie uczą się:

 • nawiązywania kontaktu z rówieśnikiem
 • samodzielnego mycia rączek, jedzenia, korzystania z nocnika
 • poznawania nowych słów, pojęć
 • współżycia społecznego w grupie
 • dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi
 • sprawności ruchowej i poczucia rytmu
 • doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego

Metody pracy w Wesołych Misiach

 • Język angielski

  Język angielski

 • Bajkoterapia

  Bajkoterapia

 • Metoda malowania Shaw

  Metoda malowania Shaw

 • Metoda ruchu Sherborne

  Metoda ruchu Sherborne

 • Muzykoterapia

  Muzykoterapia

 • Pedagogika i zabawy z chustą

  Pedagogika i zabawy z chustą

 • Zabawy sensoryczne

  Zabawy sensoryczne

 • Zabawy swobodne

  Zabawy swobodne

 • Zabawy tematyczne

  Zabawy tematyczne

 • Zajęcia taneczne

  Zajęcia taneczne

 • Fizjoterapia

  Fizjoterapia

 • Ruch na świeżym powietrzu

  Ruch na świeżym powietrzu

 • Sensoplastyka

  Sensoplastyka

 • Zabawy matematyczno - logiczne

  Zabawy matematyczno – logiczne

 • Program aktywności Knillów

  Program aktywności Knillów