INSTYTUCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA „Maluch+” 2021

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2021 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki z budżetu państwa w wysokości 49.200 zł przeznaczone na obniżenie opłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka Wesołe Misie w Mikołowie.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2021 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki z budżetu państwa w wysokości 54.000 zł przeznaczone na obniżenie opłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka Wesołe Misie w Katowicach.

Wysokość miesięcznego dofinansowania dla dziecka wynosi 80 zł.