Metoda malowania dziesięcioma palcami Ruth Faison Shaw

Metoda ta stwarza nawet małemu dziecku okazję do ekspresji twórczej. Polega ona na swobodnym malowaniu przez dzieci na dużym arkuszu papieru. Dzieci malując zastępują pędzel palcami. Pozwala to dziecku na przezwyciężenie strachu przed dotknięciem farby gołą dłonią i ubrudzeniem się. Uwalnia je od zahamowań. Metoda ta wzmacnia też wiarę we własne siły i umiejętności dzieci.